26/11/20104: Meulebeke: nieuwe lokalen voor de muziekacademie in gebruik genomen

Wil deze jonge gast er vroeg bij zijn? Wil hij zich nu al inschrijven?

We troffen hem toevallig aan in de Karel Van Manderstraat, op zoek naar de ingang van de nieuwe lokalen voor de Meulebeekse muziekacademie die onlangs in gebruik werden genomen.

De Meulebeekse afdeling van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) Tielt, is ondergebracht in nieuwe lokalen in de Karel Van Manderstraat, op de plaats waar de vroegere burelen van de brouwerij Vondel werden gesloopt.
De nieuwbouw maakt zo één geheel uit met de verschillende andere activiteiten (bibliotheek, OC Vondel, buitenschoolse kinderopvang...) die in de oude brouwerij Vondel zijn gehuisvest.

Toezichthoudende autoriteit  |  Gedragscode